Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Η γνώμη του Δημότη.. Ανοιχτά! (Οι εισηγήσεις των θεμάτων του δημοτικού συμβουλίου)

Οι ΕΝ.ΔΗΜΟ. στη προσπάθειά τους να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια πρίν ακόμα παρθούν οι αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια, συνεχίζουν να ενημερώνουν τους δημότες αναρτώντας τις εισηγήσεις που παραλαμβάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι απο τις υπηρεσίες του δήμου, ώστε ο καθένας να συνεισφέρει στη διαμόρφωση τόσο των επιχειρημάτων όσο και σε μια πιο δίκαιη λήψη αποφάσεων με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή. Με την διαδικασία αυτή προσπαθούμε να κάνουμε την ίδια τη δημοκρατία πιο συμμετοχική σε επίπεδο δήμου και να αποδείξουμε ότι ειναι πλέον εφικτή.

Μπορείτε να σχολιάσετε το θέμα που σας ενδιαφέρει αφήνοντάς μας σχόλιο στο τέλος της ανάρτησης, βάζοντας μπροστά απο το κείμενο του σχολιασμού των αριθμό του θέματος [Μορφή: Θέμα ΧΧ - Σχόλιο]

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 28/05/2015 είναι τα εξής:
(Πιέστε πάνω στους γαλάζιους συνδέσμους για να προβάλετε τις εισηγήσεις τους).


 
1. Ανακοινώσεις 2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

  

3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 4. Ίδρυση γραφείου εθελοντισμού 


5. Οικονομικός απολογισμός Νομικού Προσώπου 
(Παιδεία/Αθλητισμός/Κοινωνική μέριμνα)


6. Προσκυνηματική επίσκεψη στο Βελιγράδι και επιχορήγηση στον σύλλογο "Αφοί Εμμανουήλ" 7. Μετάβαση δημάρχου στην Αθήνα  8. Αίτημα δήμου να παραχώρηθεί έκταση για τη δημιουργία νεκροταφείου9. Συμμετοχή του δήμου στην ΕλληνοΓερμανική συνέλευση για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας 
(Για το τί είναι η Ελληνο-Γερμανική συνέλευση (τo αποτελέσμα του Γερμανού υφυπουργού  Εργασίας Γιακίμ Φούχτελ) παραπέμπουμε στο επίσημο site της συνέλευσης:  http://www.grde.eu/el/ )

[ Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στην Ελληνογερμανική Συνέλευση, έγκριση όρων συμφώνου συνεργασίας, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του και ορισμός εκπροσώπων – στο πλαίσιο της συνεργασίας «Ελληνογερμανική συνέλευση – Πρωτοβουλία δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης». (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Δ. Πετρόπουλου). ]


10. Δαπάνες για την φιλοξενία των εκπροσώπων της GRDE (Ελληνογερμανικής Συνέλευσης) 11. Ηλεκτρονική τουριστική διαφήμιση (banner) στο AutoΤρίτη

Έγκρισηηλεκτρονικής τουριστικής καταχώρησηςΔήμου Καστοριάς (Σχετ. ΕισήγησηΑντιδημάρχου κ. Δ. Πετρόπουλου) 


12. Επιχορήγηση ναυτικού ομίλου Μαυροχωρίου

Έγκριση Επιχορήγησης Ναυτικού Ομίλου Μαυροχωρίου. (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Δ. Πετρόπουλου).  


13.  Μίσθωση γεωτρήσεων Πολυκάρπης, Μαυροχωρίου για την τροφοδοσία υδατόπυργων

Έγκριση μίσθωσης γεωτρήσεων για τροφοδοσία υδατόπυργων Δήμου Καστοριάς. (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Α. Τέρψη).

14.  Διαγραφή Χρεών – Επιστροφή χρημάτων.

Διαγραφή Χρεών – Επιστροφή χρημάτων. (Σχετ. Εισηγ. Δ/νσης Οικονομικών).  
16. Απαλλωτρίωση ή όχι του Οικοδομικού Τετραγώνου Ο.Τ. 258-Α
(Βλέπε σχετική ανάρτηση και διεξαγωγή δημοψηφίσματος των ΕΝ.ΔΗΜΟ.)

19. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του χώρου αναψυχής και των κτισμάτων, που βρίσκονται στην Τ.Κ. Μαυροχωρίου του Δήμου Καστοριάς – Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 183/14 απόφασης Δ.Σ. (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Β. Στεργιόπουλου).
21.Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση, δημοτικής έκτασης στην περιοχή Μανιάκων, για εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς. (σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).24. Δαπάνες για ενημερωτική εκδήλωση ασφαλιστικών φορέων (ΟΓΑ,ΙΚΑ,ΟΑΕΕ και του Γερμανικού φορέα υγείας)25.  Έγκριση διάθεσης πιστώσεων (Σχετ. Εισηγ. Δ/νσης Οικονομικών) 


26. Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Καστοριάς. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 


27.  Λήψη ή μη κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση τεχνιτών εμποδίων επί της οδού Γράμμου 10. (Σχετ. Αποφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) 


28.   Λήψη ή μη κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της Λεωφ. Κύκνων. (LIDL). (Σχετ. Αποφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής)


 31.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Τ.Κ. ΟΙΝΟΗΣ. (Σχετ. Αποφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) 32.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Τ.Κ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ. (Σχετ. Αποφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) 33.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. (Σχετ. Αποφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής)

  
 34.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Δ.Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ. (Σχετ. Αποφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής)


 35. Έγκριση εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο αγρόκτημα Ομορφοκλησιάς του Δήμου Καστοριάς . (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Δ. Κωτούλα).
 

  40.  Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).


 41. Τροποποίηση της αριθμ. 294/14 απόφ. Δ.Σ. (Αύξηση Πρ/σμού υποέργου ΔΕΔΔΗΕ, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ). Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού).


 42. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).


 43.  Ολοκλήρωση ή μη του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).


  44.   Ολοκλήρωση ή μη του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ.Δ. ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).  46. Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ». (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).


 47. Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).


  48. Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΣ ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ή ΜΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

 49.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ και ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).


 50. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΚΟΡΗΣΟΥ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου