ΟΙ ΕΝ.ΔΗΜΟ. στο ΔΗΜΟ


Οι ΕΝ.ΔΗΜΟ. (Ενεργοί Δημότες Καστοριάς) ξεκίνησε σαν μια κίνηση με σκοπό την διεκδίκηση του Δήμου της Καστοριάς τον Σεπτέμβρη του 2013.
Σήμερα εκπροσωπείται στον Δήμο και παραμένει μια ένωση προσώπων εξακολουθώντας να υποστηρίζει τις αρχές με τις οποίες δημιουργήθηκε και να παρεμβαίνει δραστικά και δημιουργικά στην επικαιρότητα του δήμου της Καστοριάς.

Η πόλη και η ιστορία της

Ο Δήμος Καστοριάς μαζί με τις "κοινότητες"  του,  διαθέτει μια σπάνια ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα όσο λίγες  περιοχές στην Ελλάδα.
Ωστόσο η πόλη της Καστοριάς μεταβάλλεται. Η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνουμε αφήνει έντονα τα σημάδια της.
Αποτελεί όμως και πρόκληση προς όλους εμάς να  βρούμε καινοτόμους δρόμους τώρα , πριν οι δυνάμεις της αδράνειας αφαιρέσουν κάθε προοπτική.
Το σημαντικότερο, όμως, πρόβλημα σήμερα δημοκρατίας και δικαιωμάτων, είναι η έννοια του «commons», του κοινού δημόσιου αγαθού που απειλείται από την εμaπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίησή του είτε στη μορφή της φύσης είτε στη μορφή της πνευματικής παραγωγής  και του πολιτισμού. 
Κι ενώ ο δημόσιος χώρος ξεκινά από την παραδοχή ότι υπάρχουν κοινά αγαθά, κοινές αξίες , η νεοφιλελέυθερη λογική θρυμματίζει το δημόσιο χώρο, τον κατακερματίζει και τον ξεπουλά.
Μία στρατηγική ενδογενούς τοπικής οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης πρέπει να υιοθετεί ως
αναγκαία συνθήκη την απεμπλοκή από τέτοιες λογικές.
 Απαιτείται να επανανοηματοδοτήσουμε την πόλη ώστε να ανακαλύψουμε την πολυμορφία και την πολυσημία της και να αναδείξουμε τη σημασία της τοπικότητας. Το «δικαίωμα στην πόλη» σημαίνει την εγκαθίδρυση μιας νέας ενότητας, μιας συγκέντρωσης, αντί ενός τεμαχισμού. 
Οι πόλεις είναι πολιτιστικά αναγνωρίσιμες, όχι μόνον από τα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά αλλά και από την κοινωνική τους όψη, ως θέαμα αλλά και ως κοινωνικός ιστός, ενώ στο εσωτερικό τους δρουν ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις, όπου κατατίθεται ένα μεγάλο κεφάλαιο εργασίας και αναπτύσσεται πολύπλευρη πολιτιστική δημιουργία.
Οι πόλεις αποτελούν «θερμοκήπια πολιτισμού» (Braudel) ενώ ο Levi-Strauss τις προσδιορίζει ως
«αντικείμενα φύσης και υποκείμενα κουλτούρας».
Η ιστορικότητα και η στρατηγική θέση του Δήμου της Καστοριάς ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ευρώπη, αναδεικνύει τις αντικειμενικές προϋποθέσεις και ευκαιρίες.
Ως κάτοικοι, είμαστε περήφανοι για την ξεχωριστή θέση που κατέχει η πόλη μας, μια θέση όμως που από μόνη της δεν  μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο σήμερα και ένα ελπιδοφόρο αύριο. 
Η Καστοριά, η αναγνωρισμένη πολιτιστικά - τουριστικά ως μια από τις δέκα κορυφαίες πόλεις στην Ελλάδα, θα μπορούσε με την κατάλληλη πολιτική να γίνει αναγνωρίσιμη και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,  αξιοποιώντας τα μοναδικά της χαρακτηριστικά και το πλήθος των δραστηριοτήτων που μπορεί να προσφέρει.
Όλοι μαζί ας χτίσουμε τις δυνάμεις του σήμερα,  για να γίνει η Καστοριά ακόμη καλύτερη, ακόμη πιο ισχυρή τόσο για εμάς αλλά κυρίως για τις μελλοντικές γενιές

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=bpirzf5vz_r1wM&tbnid=ga-rkP7FOD7txM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.in2life.gr%2Ffeatures%2Fdossier%2Fdossierarticle%2F181373%2Fkastoria-vyzantinh-avra-me-thea-sthn-limnh.html%3Fmainid%3D181368&ei=VuCZUtu-DoXdswb5hYDACA&bvm=bv.57155469,d.bGQ&psig=AFQjCNEse0KP1eKJtg8B616c-D7nO9GLyQ&ust=1385901916600854


Η στρατηγική  κατεύθυνση των ΕΝ.ΔΗΜΟ.

Το Στρατηγικό μας Σχέδιο είναι ο οδικός χάρτης που θα καθοδηγήσει το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με το προσωπικό του Δήμου πρός το κοινό μας όραμα.
Ένα σχέδιο για να μας πάρει από αυτό πού βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο όπου θέλουμε να είμαστε
Το στρατηγικό μας σχέδιο  καλύπτει τέσσερις βασικές περιοχές:
Διοίκηση, Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινότητα - πολιτισμός
  
Διοίκηση

Αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης με γνώμονα την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, την αξιοποίηση αναπτυξιακών "εργαλείων", καθώς  και τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση της Διοίκησης και του Προσωπικού. Διαφάνεια και δημόσια διαβούλευση στην λήψη των αποφάσεων. Πληροφόρηση προσβάσιμη σε όλους.
Καθιέρωση της δημοκρατικής συμμετοχής και του σεβασμού των τοπικών συλλογικών δομών και οργανώσεων. Θέσπιση απολογισμών και συνεχούς ελέγχου ακόμη και σε επίπεδο γειτονιάς.
<<Δημοψηφίσματα>> σε θέματα στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Οικονομία

Οι βασικές αναπτυξιακές επιλογές θα στηρίζονται στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής σε επίπεδο φυσικών και ενεργειακών πόρων, τις πρώτες ύλες, το υγρό στοιχείο και τους ορεινούς όγκους.
Ακολουθεί η αναζήτηση οικονομικών πόρων και η απόκτηση πρόσβασης σε εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης και η διατύπωση αναπτυξιακών προτάσεων με γνώμονα την αξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων.
 Θα επιδιωχθούν οι διαδημοτικές συμπράξεις με επιδίωξη τόσο την επίτευξη οικονομίας κλίμακας όσο και την εξασφάλιση την  τοπικής διατροφικής αυτάρκειας, καθώς  και την ελαχιστοποίηση της απόστασης από τον παραγωγό στον καταναλωτή.
Ολα αυτά συγκροτούν ένα νέου τύπου μοντέλο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και αειφορίας, που θα στηρίζεται και θα ενθαρρύνει τις συλλογικές μορφές οικονομικής δραστηριότητας και την τοπικότητα στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Περιβάλλον

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (λίμνη, ποτάμια συστήματα και υγροβιότοποι, προστατευμένες περιοχές) αλλά και έργα συμπλήρωσης ή βελτίωσης των υπαρχουσών περιβαλλοντικών δομών και υποδομών της περιοχής μας.
Eιδικότερα ο Δήμος θα πρέπει να:

Συνεισφέρει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2

Επιδεικνύει την προσήλωσή της στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των πόρων

Ενθαρρύνει την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

Βελτιώνει την εικόνα της πόλης

Δημιουργεί συνθήκες πολιτικής συμμετοχής και συσπείρωσης γύρω από ένα κοινό σκοπό στους πολίτες και τους επαγγελματίες της πόλης

Αποκομίζει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την χρήση ΑΠΕ

Βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης, μετακίνησης και εργασίας εντός του Δήμου


Κοινότητα - πολιτισμός

Διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας και ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών σε ένα αλληλέγγυο Δημοτικό περιβάλλον.
Οι πόλεις είναι οι ίδιοι οι πολίτες της γιατί αποτελούν «πολιτιστικές οντότητες - τόπους» όπου οι άνθρωποι κατοικούν και εργάζονται, εκπαιδεύονται και καταρτίζονται, συναντώνται και συνομιλούν, επικοινωνούν και ερωτεύονται, ψυχαγωγούνται και αθλούνται, συμμερίζονται ιδέες, διεκδικούν αιτήματα και κινητοποιούνται, προβάλλουν επιθυμίες και προσδοκίες, διαμορφώνουν ανάγκες και τρόπους ζωής.
Επιδιώκουμε την <<επανάχρηση>> του δημόσιου χώρου ως κοινού χώρου.
Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί κρίσιμη παράμετρο όπως και οι δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα που προσδίδουν στο δημόσιο χώρο την αυτονόητη ιδιότητα του «κοινού τόπου» και αναδεικνύουν την χωρική υπόσταση της συλλογικής έκφρασης


http://4.bp.blogspot.com/-fiv90BAe5VI/T-NrXZn0xPI/AAAAAAAAHSE/iUC1QAG20C4/s0/Οι αξίες μας

Οι αξίες που έχουμε ως άτομα διαμορφώνουν τον πολιτισμό μας τη συμπεριφορά μας και επηρεάζουν το περιβάλλον που ζούμε.

Πιστεύουμε ότι παρακάτω αξίες  ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές μιας σύγχρονης κοινότητας
 • Σεβασμός: Σεβόμαστε την αξιοπρέπεια των άλλων ανά πάσα στιγμή.
 • Ακεραιότητα: Επιθυμούμε να είμαστε δίκαιοι, ηθικοί και τίμιοι.
 • Διαφάνεια: Θέλουμε τον συνεχή έλεγχο και τη δημοσιότητα στις αποφάσεις και πράξεις μας.
 • Τοπικότητα: Οι ανθρώπινες κοινότητες αποτελούν κοινωνικά κύτταρα με πρωτογενή εξουσία η οποία εκφράζεται μέσα από τις πολιτικές δομές που οι ίδιες δημιουργούν. Οι συμμετοχικοί θεσμοί αποτελούν θεμελιώδες γνώρισμα της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και κατά συνέπεια αποτελούν αναπόσπαστο και δομικό συστατικό μέρος της θεσμικής και πολιτικής της λειτουργίας. Χαιρετίζουμε και ενθαρρύνουμε τις απόψεις και την πρωτοβουλία  των Δημοτών και των τοπικών και κλαδικών τους ενώσεων.
 • Διαφορετικότητα: Σεβόμαστε τη ποικιλομορφία. Δεν υπάρχει περιθωριακός για μας. Είμαστε όλοι πολίτες του Δήμου και έχουμε κοινά προβλήματα.
 • Αλληλεγγύη: Θέλουμε να φροντίζουμε τους αδύναμους. Υποστηρίζουμε τις συλλογικότητες και και τις πρωτοβουλίες τους σε προγράμματα υποστήριξης ανθρώπων με οικονομικά προβλήματα. Επιβραβεύουμε δημόσια πολίτες που συνεισφέρουν στη κοινότητα.

Αξονες διοίκησης του Δήμου

Πιστεύουμε στη τοπική αυτοδιοίκηση και δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους συμπολίτες,τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες μας.


 • Προσανατολισμένοι στο μέλλον: Υπολογίζουμε τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών κατά τη λήψη αποφάσεων
 • Ανοικτοί και υπόλογοι: Παρακολουθούμε , συνεχώς την απόδοσή μας και τα αποτελέσματα μας.
 • Ανταπόκριση: Θέλουμε να προσφέρουμε εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες.
 • Συνεχής βελτίωση: Πιστεύουμε στην καινοτομία, στις βέλτιστες πρακτικές, και τη συνεχή μάθηση.
 • Θέλουμε να δώσουμε αξία στα χρήματα που καταβάλλει ο κάθε πολίτης παρέχοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.


Το όραμα μας


Θέλουμε μια Καστοριά  ζωντανή, πλούσια και βιώσιμη, έχοντας οδηγό την πολιτιστική μας κληρονομιά και την μοναδικότητα της περιοχής.

Στη δίνη της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής η τοπική αυτοδιοίκηση πλήττεται βάναυσα. Ο αγώνας μας για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πρώτα απ' όλα αγώνας επιβίωσης της και στη συνέχεια επαναπροσδιορισμού της σε νέες βάσεις.
 • Θέλουμε μια πόλη όπου θα αφθονούν οι ευκαιρίες μάθησης. Επιδιώκουμε την συμμετοχή όλων σε στοχευμένες δράσεις που φέρνουν αποτελέσματα.
 • Θέλουμε εάν είναι δυνατόν κάθε μέρα να είναι μια ξεχωριστή με μια σειρά από γεγονότα και εκδηλώσεις μικρές και μεγάλες από μια μικρή γιορτή μέχρι φεστιβάλ με θέματα και ιδέες που προσελκύουν επισκέπτες
 • Οι γειτονιές μπορεί να αποτελέσουν κέντρα δραστηριότητας πολιτών προσανατολισμένα σε έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής.
 • Ο Δημότες να έχουν ευκολία πρόσβασης σε πάρκα σχολεία και σε εμπορικές και ψυχαγωγικές ευκαιρίες.
 • Προστασία στο περιβάλλον. Θέλουμε να είμαστε γνωστοί ως πράσινος δήμος. Οι δρόμοι και το αστικό πράσινο σε κάθε οικισμό, να σηματοδοτούν με την όψη τους αυτή μας την αντίληψη.
 • Ο Δήμος θα επιδιώκει την υιοθέτηση της πεζοπορίας και της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων μετακίνησης του πληθυσμού. Η κίνηση μέσα στην πόλη πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και σεβασμό στους κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Επιθυμούμε το ποδήλατο να υποκαταστήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το αυτοκίνητο.
 • Επιδιώκουμε την αξιόπιστη υποδομή για τη δημόσια υγιεινή και καθαριότητα  και την μεταφορά καθαρού πόσιμου νερού. Θεωρούμε το νερό και τις άλλες βασικές υπηρεσίες (θέρμανση , ενέργεια κ.α.) ως Δημόσιο αγαθά και στόχος μας θα είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους παροχής τους ακόμη και η δωρεάν παροχή τους σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες.
 • Στο σχεδιασμό μας είναι ο δήμος Καστοριάς να γίνει ένας φιλόξενος Δήμος για πολιτιστικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικές και αθλητικές. Τα πολιτιστικά γεγονότα πρέπει να προσφέρονται  σε φυσικές τοποθεσίες και ειδικές υποδομές σε όλη την γεωγραφική επικράτεια του Δήμου.
Ο δήμος μας μπορεί να εξελιχθεί σε πρότυπη κοινότητα με ξεχωριστή θέση στο χάρτη της χώρας.


http://www.fevgodiakopes.com/photos/89__IMG_8409_1_edt-1281362694.jpg


Η αποστολή μας


Δουλεύοντας με τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες μας, προσπαθούμε να καταστήσουμε το Δήμο ένα μοναδικό, επιθυμητό,  τόπο για να ζήσει, να εργαστεί, να παίξει ο καθένας από εμάς και τους επισκέπτες.

 Η αποστολή μας είναι να:
 •  Κάνουμε την πόλη της Καστοριάς ηγέτη στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
 • Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που είναι απαραίτητες για την ευημερία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της 
Όλα αυτά προϋποθέτουν συνολική αναδιοργάνωση υπηρεσιών και μεταφορά προσωπικού από γραφειοκρατικές δομές σε δομές κοινωνικής - περιβαλλοντικής προστασίας, που σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτες.
Απαιτούν επίσης φροντίδα για την διαφάνεια και πάταξη της μικρής και μεγάλης διαφθοράς, σε συνδυασμό με αποκατάσταση της αίσθησης δικαιοσύνης.
Φορολογική δημοτική μεταρρύθμιση με χαρακτήρα δικαιοσύνης και αναδιανομής, που θα χρησιμοποιεί τους φόρους και ως εργαλεία για ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση δραστηριοτήτων ανάλογα με τις επιπτώσεις των τελευταίων στο περιβάλλον και την κοινωνία. 
Θέσπιση εναλλακτικής πληρωμής οφειλών και διευκολύνσεων. (π.χ. με κοινωνική εργασία, στην βάση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων)
Αναβάθμιση και αξιοποίηση των συλλογικών αγαθών (ενέργεια, νερό, περιβάλλον, έρευνα-καινοτομία) ώστε να λειτουργήσουν σαν παράλληλος «κοινωνικός μισθός», με στόχο να ξαναγίνει η ποιότητα ζωής δικαίωμα για όλους.  

http://wikimapia.org/23630636/el/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82