Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Οι εισηγήσεις τους 13ου Δημοτικού Συμβουλίου (31/05/2017)

Κάτι σημαντικό που οφείλουμε πάντα στον Πολίτη, είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια, όπως και ο πολίτης αντίστοιχα οφείλει συμμετοχή στον δήμο του. Άλλωστε αυτή είναι η ουσία της λέξης "Πολίτης", το να είσαι μέρος της "πόλις", ενεργό μέλος της κοινωνίας.

Σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο δεν θα παρίσταται δυστυχώς ο εκπρόσωπος των ΕΝ.ΔΗΜΟ για να μεταφέρει τις απόψεις μας.
Παρόλα αυτά εφιστούμε την προσοχή σας στο 7ο θέμα. Πρόκειται για τον κανονισμό του νεκροταφείου της Καστοριάς όπου ο εκπρόσωπός μας έχει κάποιες αντιρρήσεις και οι απόψεις του έχουν περαστεί στην εισήγηση από την μειοψηφία του στην επιτροπή ποιότητας ζωής.ΘΕΜΑΤΑ


Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ

Ανακοινώσεις.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017 Δήμου Καστοριάς.

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Ν. Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.

Καθορισμός χρόνου διεξαγωγής εμποροπανηγύρεως στη Δ. Κ. Μεσοποταμίας – Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Εμποροπανηγύρεως.

Υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Δασών Καστοριάς για έγκριση υλοτόμησης δημόσιων δασικών εκτάσεων για την κάλυψη αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων Δενδροχωρίου, Ιεροπηγής και Αγίας Κυριακής του Δήμου Καστοριάς.


Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση δημόσιας έκτασης στο αγρόκτημα Χιλιοδένδρου για την κατασκευή πρόχειρου σταυλικού καταλύματος.Αντικατάσταση τακτικού μέλους – Προέδρου της Επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης προσκυρούμενων δημοτικών εκτάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1080/80 και του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.
Ανανέωση άδειας παραγωγού – πωλητή λαϊκής αγοράς.


Εξέταση ένστασης του αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ» κατά της με αριθμ. 3819/17-2-2017 απόφασης της Δ)νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου