Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Επείγουσα σύγκληση Επιτροπής Διαβούλευσης

Την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου συγκαλείται επείγουσα επιτροπή διαβούλευσης με τους φορείς της πόλης για να ληφθεί απόφαση σχετικά με το παρακάτω θέμα:

1. Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Καστοριάς».
H συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τα Τοπικά Δημοτικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων πρέπει κατατεθούν στη ΔΙΑΔΥΜΑ μέχρι την Ιη Μαρτίου 2(Π6 (αφού πρώτα ληφθούν και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου), προκειμένου στη συνέχεια να συνταχθεί και να εγκριθεί το ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων).

Λογικά οι φορείς έχουν ενημερωθεί, αλλά υπενθυμίζουμε κι από εδώ την πρόσκληση.

Η πρόσκληση συνοδεύεται κι από σχετικό αρχείο (90 σελίδων) που περιγράφει το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων.
Δείτε το και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου