Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Τα θέματα της 30ης έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ (30/11/2017)

Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ 

Λήψη απόφασης για ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς με την Κ/Ξ «ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΑΛΛΩΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
(Αριθ. κατάθεσης Αγωγής 5049/13-10-2016 ΚΑΤΑ Δήμου Καστοριάς). 

Λήψη απόφασης για ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς με την Κ/Ξ «ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΑΛΛΩΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
(Αριθ. κατάθεσης Αγωγής 521/14-9-2015 ΚΑΤΑ Δήμου Καστοριάς). 

Λήψη απόφασης για ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς με τον ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου. 
(Αριθ. κατάθεσης Αγωγής 732/21-12-2015 ΚΑΤΑ Δήμου Καστοριάς). 

Αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση αυτής σε χρήμα, των μέσων ατομικής προστασίας και υγείας (παροχή γάλακτος) των εργαζομένων στο Δήμο Καστοριάς. 

Έγκριση τροποποίησης Ετησίου Σχεδίου Δράσης 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» του Δήμου Καστοριάς. 

Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» του Δήμου Καστοριάς - Έγκριση επιχορήγησης. 

Έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου