Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Οι εισηγήσεις των θεμάτων της 20ής Οικονομικής Επιτροπής (24-04-2017)

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (24-04-2017)

1. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων


2. Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 Δήμου Καστοριάς


3. Κατάρτιση σχεδίου (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς έτους 2017


4. Έγκριση ή μη του από 20-04-2017 πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου - οικοπέδου στην Δ.Κ. Μανιάκων

5. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 67/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, που εκδόθηκε επί της με αριθμό κατάθεσης 154/2007 προσφυγής του Δήμου Καστοριάς κατά του ΙΚΑ

6. Επίδοση ή μη της υπ’ αριθμ. 8/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Mama Made)


7. Διορισμός ή μη δικηγόρου για την νομική στήριξη του κ. Ανδρέα Μόκκα, Προϊσταμένου της Δ/ νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς (σχετ. η με αριθμ. πρωτ. 9408/19-04-2017 αίτηση)


8. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών λειτουργικής διαμόρφωσης κλειστού γυμναστηρίου Μεσοποταμίας», Α.Μ. 27/17, προϋπολογισμού 4.723,00 €


9. Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφιών κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από το κληροδότημα Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα


10. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου