Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Αξιοποίηση Δημοτικών Κτιρίων και Ελεύθερων Χώρων

Μερικές ιδέες για την αξιοποίηση Δημοτικών κτιρίων και ελεύθερων χώρων, μέσω ενός σχεδίου μετατροπής τους σε υποδομές της συνεργατικής οικονομίας και της καινοτομίας αλλά και της αξιοποίησης του φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Μετατροπή των εγκαταλειμμένων κτιρίων που βρίσκονται σε ιστορικά κέντρα ν ή/ και σε υποβαθμισμένες περιοχές, σε ενεργές Ζώνες συνεργατικής οικονομίας και Καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις - συνεταιρισμοί και άλλα συλλογικά επιχειρηματικά σχήματα που θα μπορούν να εγκατασταθούν εκεί θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα οριστούν με βάση την ζώνη και το «όραμα» της. Κίνητρα για την εγκατάσταση νεοφυών επιχειρήσεων θα μπορούσε να είναι η μηδενική φορολογία για διάστημα πέντε ετών από την ίδρυση τους – καθώς και άλλες απαλλαγές που προβλέπονται και από το νομικό πλαίσιο που διέπει το είδος του συνεργατικού φορέα ή άλλες διατάξεις (Χρονική διευκόλυνση καταβολής εργοδοτικών εισφορών, σταδιακή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ, ένταξη σε μειωμένη ασφαλιστική κλάση). Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης αναμένεται να καταπολεμήσει τα φαινόμενα παρακμής που συναντώνται σε υποβαθμισμένες περιοχές, ενώ θα συμβάλλει ζωτικά στην ανάπτυξη συνδυάζοντας το εξαιρετικής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο, με ειδικά κίνητρα προς όφελος της τοπικής οικονομίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένας κοινωνικός καταναλωτικός ή και παραγωγικός συνεταιρισμός που με κατάλληλη δικτύωση και δωρεάν κτιριακή υποδομή και άλλες παροχές θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική επιλογή για τους πολίτες προμηθεύοντας τους με φθηνά ποιοτικά προϊόντα παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες.
  •  Σταθμοί Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικότητας, σημεία όπου θα διεκπεραιώνονται όλες οι συναλλαγές των επιχειρηματιών με δημόσιους φορείς με την λογική του one stop shop. (ενδεικτικά: ίδρυση εταιριών, εταιρικές μεταβολές, λήψη διοικητικών αδειών, έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων)και θα παρέχεται ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη (ενδεικτικά: χρηματοδοτικά προγράμματα, νομοθετικές μεταβολές ευρείας σημασίας). Ιδανικά, θα μετατραπούν στο μοναδικό σημείο επαφής των επιχειρηματιών με το κράτος.
  •  Λειτουργία «κυψελών επιχειρηματικότητας» με σκοπό την τοπική ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, με τη μορφή ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών – θα έχουν χρηματοδότηση από πόρους των δήμων - περιφερειών, αλλά και από ιδιώτες. Η λειτουργία των «κυψελών επιχειρηματικότητας» θα ακολουθήσει το μοντέλο του «επιχειρηματικού οικοσυστήματος» έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι απαραίτητες οικονομίες κλίμακας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η πρόταση αυτή στοχεύει στην αξιοποίηση πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης (συνήθως κτήρια και υποδομές) που παραμένουν ανεκμετάλλευτα με την διάθεσή τους για την λειτουργία των «κυψελών».
  • Τοπικά «Στρατηγικά κέντρα πολιτισμού» για την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η τοπική και περιβαλλοντική κληρονομιά δεν μπορεί να προστατευθεί αποτελεσματικά αν δεν αποτελέσει βασικό πυρήνα της τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής. Εδώ μπορούν να εγκατασταθούν συλλογικά επιχειρηματικά σχήματα αλλά και κοινωνικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
  •  Απόδοση εγκαταλειμμένων δημοτικών οικοπέδων - αγροτεμαχίων σε συλλογικούς καλλιεργητές με στόχους: α)πρωτοπόρα σχήματα συλλογικής καλλιέργειας που θα δίνουν επιχειρηματικό διέξοδο σε νέους ανθρώπους β)Την βελτίωση του οικογενειακού τους εισοδήματος και την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. γ)Εθελοντικές συλλογικότητες που θα παράγουν προϊόντα για κοινωνικούς σκοπούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου